Halluks Valgus Ameliyatı

Bu haftaki blog alfabemızda fut baş parmağında pıtrak tanıdık Hallux Valgus deformitesinin etiyolojisi, değerlendirilmesi, sınıflandırılması ve tedavisinde konservatif yöntemlerini literatür çaldatmaışmaları ile inceleyeceğiz. Göl ayağı anatomisi, yüklenme mekanikleri ve hastalıkları ile vücudun gayrı bölgelerine bakarak daha karmaşıktır. Kelleinç ise ayağın hem yeterince müteharrik olan kısmıdır hem de yere alma edilen kuvvetin zaman zaman %90’ına kadar olan kısmınü yüklenen özelleşmiş bir kısmıdır. Kelleparmakta yaşanmış olan her türlü çor, günlük ömür kalitesinde ağır bozukluğa gaye açabilir. Halluks Valgus; günümüzde tedricen artan bir sıklıkla rastlanan, karışma edilmediği takdirde hastanın günllük aktivitelerini müterakki derecede kısıtlayan, ayağın güzel duyusal görünümünü bozan, vecalı ve akut bir fut esasparmağı hastalığıdır. Halluks Valgus (HV) deformitesi ilk olarak 1871’de Carl Huster aracılığıyla tanılamamlanmış ve bir numara parmağın abduksiyon kontraktürü ve laterale deviyasyonu olarak tarif edilmiştir. Halluks valgus deformitesi, söz mealı itibariyle fut esasparmağının hariça açılanması olarak nitelendirilmesine rağmen kompleks bir deformitedir. Ayakta bulunan çeşitli patolojileri de muhtevaermektedir. Kelleparmağın MTF eklemi, bir sesamoid mekanizması ile eklemi stabilize eden ve motor tabütüvan sağlayıcı bir kol intrensek kasa mevla olması sebebi ile özel bir eklemdir. Birinci parmağın fut mekaniğindeki önemi, metatarsokuneiform eklemin lokalizasyonunun transvers ve medial longitudinal arkların kesiştiği yerde olmasından kaynaklanır. Medial longitudinal ark ayağın en önemli gaile nâkil konstrüksiyonsıdır ve yürüme sırasında optimal desteği esenlayabilmesi bir numara parmağın kinematiğine tutkundır. Halluks Valgus Etiyolojisi: Göl ayağı, evrimsel değişiklikler sırasında mahiyet fonksiyonu olan kavrama yeteneğinin çoğunu kaybetmiştir. Ancak bu değişiklikler sonucunda birlikte adduktor hallusis kası kavramayı kolaylaştıracak yerleşime mevla olarak kalmıştır. Antagonisti (bir kasın aksi alışverişlevini gharabelik kas) olan abduktor hallusis kası ise mekanik olarak dezavantajlı durumdadır. Bu imbalansın halluks valgus etyolojisi ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Halluks Valgus, sıklıkla ayakkabı giyen toplumlarda görünen bir sorundur. Halluks Valgus oluşumundaki temel nedenin ayakkabı aldatmaışkanlığı bulunduğunu destekleyen bir fasılaştırmada Lam ve Hodgsson, ayakkabı kullanan toplumlarda normal nüfusun %33’u¨nde Halluks Valgus oluşumunda geriış saptamışlardı. Ayakkabı giymeyen toplumlarda ise bu tenasüpın % 1,9 civarında bulunduğunu bildirmişlerdir. Hereditenin pek çok kişide halluks valgus oluşumunu etkilediğine imanılmaktadır. Ancak genetik geçiş tam olarak gösterilememiştir. Ayağın pronasyonuna ve fut ön kısmınün abduksiyonuna niçin olabilecek metatarsus primus varus (MPV), pes planus, pes planovalgus, pes ekinovarus deformiteleri de halluks valgus sebepleri arasındadır. Halluks valgusun gayrı intrensek nedenleri arasında aşil tendon kontraktürü, generalize eklem laksitesi, MTF (metatarsofalangeal) eklem hipermobilitesi ile poliomyelit, serebral palsi, serebrovasküler vakalar kabil nörolojik hastalıklar, gut, romatoid artrit, psöriatik artrit kabil romatizmal hastalıklar, başkaca esasparmağın aşırı büyüklüğü, ikinci parmağın amputasyonu, polidaktili kabil daha seyrek göru¨nen durumlar da sayılabilir. Temelı fasılaştırmacılar halluks valgusun hanımlarda çok daha pıtrak görünmesine uyanıklık çekmişlerdir. Ancak bunun sebebinin genetik intikalten çok kadınların erkeklere bakarak daha aşkın sivri uçlu dar, topuklu ayakkabı giymeleri başüstüneğu düşünülmektedir.

Halluks Valgus Ameliyatı