Kayseri

II. Dilek 1436’da kenti alarak Dulkadirlilere verdi. II. Bayezit döneminde bile kısa bir müddet Memluklu Devleti’nin eline geçti ve 1508’bile de Şah İsmail’in kuvvetlerinin taarruzsına uğradı. Güçlü Padişah Selim 1515’te Kayseri’yi mutlak olarak Osmanlı topraklarına kattı.