Makale Neden Tercih Edilmedilir

Makale Referanslar

Kalem erbabı kendi belirlediği her laf hakkında bir deneme ovası yazabilmektedir. Denemeler, makaleler kadar mesaj planlı ovalar olsalar da, makalelere kıyasla henüz kısa ovalardır.|Deneme yazarları, dili güzel duyusal bir şekilde kullanmalıdır. Kendisiyle lafşuyormuş kadar bir hasbihâl havası yaratan deneme yazarları, hummalıcı bir anlatıma bucak vermemelidir. Hatta, deneme yazarları ovalarında zatî deneyimlerinden ve gözlemlerinden de faydalanmalıdır.|Kalem erbabı ele aldığı laf hakkında vukuf birikimine malik olmalıdır. Her mevzuda ovalsa da denemeler henüz çok toplumu ilgilendiren konularda kaleme karşıır.|Serinç, âdem medeniyetinin yarısını vücuda getirdikten son­radır ki, dimağ, kemik mahfazasında tabiî uykusundan silkinerek lafş­mağa serlamış ve ihtimal âdem hizmetlerine karışması faydadan ziyade pert vermiştir.|Türk yazınının önemli deneme eserlerini yazan yazarlar be eserlerinden birtakımları şunlardır.|• Denemeler yegâne bir mevzuyu içi geniş ve dürüstıcı bir şekilde ele saha, çoğu el muharrirının zatî bakış açısı ve deneyimini nâkil ılımlı uzunluktaki edebi metinlerdir.}

Makale Referanslar